Спас Шопов

Спас Шопов
Ръководител на
Инспекторат

Име: Спас Шопов

/Ръководител на Инспекторат/

Дата и място на раждане: 18.11.1959 г., Пазарджик

Завършена степен на образование: Висше, ВИИ "Карл Маркс"

Специалност: Счетоводство и контрол в банковата сфера

Професионален опит

1996 - до момента - Агенция "Митници"

    • специалист, главен експерт, държавен инспектор и ръководител на Инспектората на Агенция "Митници"