Първа процедура на Търг № 2/2018 г. - акцизни стоки - алкохол: Съобщение № 32-305729 от 22.10.2018 г. с приложение - опис на стоките;