Петър Николов

Петър Николов
Директор на Дирекция

"Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

 

Дата и място на раждане: 07.09.1953 г., с. Владимирово, област Монтана

Завършена степен на образование: Висше, Университет за национално и световно стопанство - София /бивш ВИИ "Карл Маркс"/

Специалност: статистика

Професионален опит

Октомври 2007 г. - Директор на дирекция "ФСДУС"

От 2004 - до октомври 2007 г. - Министерство на финансите - отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа"

От 2001 - до 2003 г. - Главен секретар на Агенция "Бюро за финансово разузнаване"

От 1997 - до 2001 г. - Главен секретар на Министерството на финансите"

От 1996 - до февруари 1997 г. - Съветник в Сметната палата на Република България

От 1993 - до 1996 г. - Първи секретар на посолството на Република България в Бразилия и Търговски представител на България в гр. Рио де Жанейро - Бразилия

От 1992 - до 1993 - Главен експерт в Главно данъчно управление към Министерството на финансите

От 1984 - до 1992 г. - Научен сътрудник в научния институт на Министерството на финансите

От 1978 - до 1984 г. - Сътрудник в научния институт на Националния статистически институт