НОВО!

Заповед № ЗМФ-677/14.07.2015 на министъра на финансите, с която се изменя Заповед № ЗМФ-548/15.06.2015 г относно реда, начина и формата за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол .

 

Заповед № ЗМФ-548/15.06.2015 на министъра на финансите, с която се изменя Заповед № ЗМФ-301/03.04.2014 г. относно реда, начина и формата за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол

 

 

Заповед № ЗМФ-301/03.04.2014 г. на министъра на финансите на основание чл. 103а, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове относно реда, начина и формата за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол

 

НОВО!

Становище на Министерство на финансите относно облагането с акциз на природен газ, използван при комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия

 

Информация относно изпълнение на изискванията по чл.47, ал.1, т.9 от ЗАДС

 

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1785 от 19.11.2008 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар

 

 

 

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1786 от 19.11.2008 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, превишаващо 15% vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар

 

 

 

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1787 от 19.11.2008 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол "DUTY FREE" за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, превишаващо 15% vol, предназначени за продажба в търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия

 

 

 

Указания във връзка с предстоящата промяна на образеца на бандерол за тютюневи изделия