ОБУЧЕНИЕ

Българската митническа администрация води политика на осигуряване развитието на потенциала и професионализма на митническите служители, поддържане на високо ниво на квалификацията, залагайки на тяхното обучение като основа за бъдещо кариерно развитие. Националният учебен център на Агенция "Митници" е дирекцията, която осъществява политиката по обучението на митническите служители.

 


ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ОБУЧЕНИЕ

• Новоназначени служители в митническата администрация
• Митнически служители на експертна длъжност в различни сфери на
митническата дейност, които се нуждаят от :
- Поддържащо обучение
- Подготовка за заемане на нова длъжност, изискваща специфични умения
• Митнически служители, назначени за първи път на ръководна длъжност

 

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЕ

Задължително обучение

Последващо специализирано обучение

 


ПРЕПОДАВАТЕЛИ

• Експерти и оперативни митнически служители с дългогодишен опит и задълбочени познания в областта на митническата дейност.
• Академични преподаватели от водещи университети и експерти от министерства и други ведомства.

 

СТРУКТУРА

• Национален учебен център (НУЦ) София
• Регионален учебен център Русе (РУЦ Русе) 

 


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

В Програмата за обучение на служителите в Агенция "Митници" през 2016 г. на национално ниво се  предвижда да се проведат 112 семинари, курсове и работни срещи, част от които са представени както следва: [детайли]

 


ЛЮБОПИТНО ЗА КАНДИДАТИ

Виртуален разказ за един учебен ден

Тест за самооценка

 

 

КОНТАКТИ