ВИРТУАЛЕН РАЗКАЗ ЗА ЕДИН УЧЕБЕН ДЕН НА СТАЖАНТ МИТНИЧЕСКИЯ ИНСПЕКТОР


    "Като митнически служител съм изпратен на обучение за около тридесет седмици. Току що се завърнах към занятията в учебната зала, след като бях изпратен на четири седмична практика на едно международно летище.
    Сега започвам да работя по модул "Проверка на багаж". Очаквах този модул да бъде доста по-лесен отколкото процесът по обработка на паспорти и лични карти, с който се занимавах по време на стажа си на аерогарата. Знаете ли колко трудно може да се окаже да отвориш един най-обикновен куфар на пасажер, да видиш какво има в него и после да го затвориш отново???
    До сега сме изучили около тридесет важни регламенти, директиви, конвенции, споразумения, закони, кодекси, правилници и пр. от митническото законодателство, като например: Закон за митниците, Закон за акцизите и данъчните складове, Закон за данък върху добавената стойност, Кодекс за поведение на митническия служител, Митнически кодекс на Европейската общност, Договор за Европейската общност ....списъкът е безкраен!
    Бях много изненадан колко тежка и комплицирана е митническата дейност, която кореспондира с всички сфери от обществено-икономическия живот на една държава. На този учебен модул бяха поканени гостуващи лектори от различни ведомства и служби - органи на полицията, експерти в областта на околната среда и др. Разнообразните теми, застъпени в обучението са хубаво нещо, но това означава, че ние трябва да изучим един внушителен по обем учебен материал. И независимо, че в университета бях изучавал много правни дисциплини, установих, че ще ми е необходимо доста повече време, отколкото очаквах, за да разбера и осмисля поднесената информация.
    Тази седмица се провеждат учебни занятия, свързани с правата, които ни предоставя закона като митнически служители. Например, какви правомощия имаме да обискираме хора, стоки, помещения и др.; какви права имаме при конфискуването на стоки; кога и при какви условия може да се извършва наблюдение на специални обекти и т.н. Всеки ден се възхищавам колко е сложно и трудно една законова рамка да обхване всички тези правомощия...Трябва да ви призная, че наистина започвам да се притеснявам...Когато започна работа ще трябва да прилагам на практика тази нормативна база...
    И разбира се, тук не става въпрос просто да научиш един теоретичен материал - трябва да си сигурен, че можеш да използваш и прилагаш наученото по един интелигентен, уравновесен, справедлив и професионален начин. Вземането на адекватни решения, способността бързо да оцениш една сложна и противоречива информация и да реагираш по правилния начин, е важна част от обучението и от работата на митническия служител. Дори по време на учебните занимания ние трябва да обясняваме какви са причините, които са ни довели до вземането на определено решение.
    Има много неща, върху които трябва да се помисли, когато се прилага наученото в ежедневната работа на една аерогара, например. Необходимо е да се знае какви са законовите процедури и по какъв начин да се действа, ако се случи някакъв инцидент и нещата излязат извън контрол. В такъв момент започваш да се питаш: "Дали да преследвам този човек?", "Имам ли право да извърша обиск?". До сега не ми се беше налагало да обискирам заподозряно лице със сканираща техника, за укриване на наркотици например. Дори и под формата на обучение, не бях осъзнал колко е трудно да се изправиш лице срещу лице с човека, който е необходимо да бъде претърсен.
    Когато навлязохме в материята, преминахме към специфика, свързана с дейностите по конфискация: какво може и какво не може да се конфискува; кога и при какви условия се извършва конфискация. Работата на митническия служител е свързана с умението да работи с конфликтни и дори агресивни клиенти. Поради тази причина, по време на обучението ни другата седмица, ще се организират ролеви игри, за да може да установим на практика каква ще бъде нашата реакция в една напрегната обстановка. Мисълта за тези ролеви -игри малко ме изнервя и натоварва!
    Като цяло учебният материал е изключително интересен и провокативен и аз все още се уча как да подреждам парчетата от учебния пъзел на митниците...Да ви кажа, с нетърпение очаквам да завърша този учебен модул, както и да придобия още малко опит, но да не се отклонявам - първо трябва да си взема изпитите..."