ПРИМЕРЕН ТЕСТ ЗА САМООЦЕНКА

 

! ВЪПРОСНИКЪТ Е РАЗРАБОТЕН ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ МИТНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИ И Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЛИЦА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА РАБОТЯТ В МИТНИЦИТЕ

 

Целта на примерния тест е да Ви помогнe да прецените до каква степен сте подходящи за работа в митниците. Моля, обърнете внимание, че този тест е единствено и само за Ваша самооценка и не е част от официалния подборен процес на персонала в Агенция "Митници".

 

 

КОМПОНЕНТ 1

КОМПОНЕНТ 2

РЕЗУЛТАТИ