Пораженията след градушка затрудняват функционирането на ГКПП Калотина

още...

 Митнически служители анализират алкохол и бандероли в рамките на акция „Акцизите”

още...

 Месечно национално съвещание се проведе в ЦМУ

още...

 1000 кутии цигари задържаха митнически служители от Митническо бюро Габрово

още...

 Нелегален превоз на акумулатори „втора ръка” предотвратиха митничари

още...

Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051PO002/10/3.1-04 Проект „Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз”

още...

 Пореден камион, превозващ нелегално отпадъци, задържаха митничари от Свиленград

още...

Пълен архив на новините на АМ