Информация за икономическите оператори


2017-01-05


Уважаеми Дами и Господа,
информираме Ви, че във връзка с временни проблеми във функционирането на Web портала за приемане на митнически декларации за внасяне и декларации за временно складиране и с цел прилагане на временно решение, до разрешаване на проблема, митническите служители ще приемат на електронен носител от икономическите оператори данните в електронна форма за митническа декларация за внасяне и митническа декларация за временно складиране.