Опит за митическа измама предотвратиха митнически служители от Митница Варна


2017-01-09
 

Опит за митическа измама предотвратиха митнически служители от Митница Варна.  При проверка на пратка, пристигаща от Китай с контейнер,  е установено, че стоката, представляваща тръби и декларирана като тръби от легирана стомана, следва да бъде декларирана под друг тарифен код и да бъде начислено  антидъмпингоно мито в размер на  39.20%. В резултат на установената митническа измама е предотвратена щета за бюджета в размер на 12 532 лв.