Информация относно формулата за денатуриране на алкохол по общия метод


2017-08-01

 

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1112 на Комисията от 22.06.2017 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93, относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаване от акциз, е променено приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93, съгласно което Република България  прилага, считано от 01.08.2017 г., повишена концентрация на общата процедура за денатуриране, като на хектолитър абсолютен етанол се добавят:

  • - 3,0 литра изопропилов алкохол,
  • - 3,0 литра метилетилкетон,
  • - 1,0 грам денатониум бензоат.