Считано от 07.12.2017 г. Република България прилага следната обща процедура за денатуриране за получаването на напълно денатуриран алкохол


2017-12-18

 

Във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2236 на Комисията от 05.12.2017 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаване от акциз, публикуван на 06.12.2017 г., Ви уведомяваме, че считано от 07.12.2017 г. Република България прилага следната обща процедура за денатуриране за получаването на напълно денатуриран алкохол:

На хектолитър абсолютен етанол се добавят:

  • - 1,0 литра изопропилов алкохол,
  • - 1,0 литра етилметилкетон,
  • - 1,0 грам денатониев бензоат.