На вниманието на бизнеса


2018-02-12

 

На 15.02.2018 г. в периода от 01.00 часа до 09.00 часа ще бъде спряна работата на модул EMCS на БАЦИС във връзка с внедряване на версии на модули EMCS и SEED, свързани с преминаването към Фаза 3.3 на EMCS. Актуализираните изисквания към обменяните съобщения в рамките на фазата са публикувани на входа на БАЦИС на реална и тестова среди и на е-портала на Агенция „Митници". В периода от 08.00 до 09.00 часа ще бъде спряна работата на БАЦИС във връзка с инсталиране на версия на модул СУА с реализирани промени, свързани с преминаването към фаза 3.3 на EMCS.