Агенция „Митници“ отне два лиценза на данъчни складове 


2018-04-10

 

На 05.04.2018 г. бяха отнети и прекратени лицензите за два данъчни склада за акцизни стоки на лицензиран складодържател. Действията на Агенция „Митници" са на основание влязло в сила наказателно постановление, с което е постановена имуществена санкция от 29 165.06 лв.. Извършеното нарушение е „тежко"  (по смисъла на чл.4, т.18 от ЗАДС), тъй като наложената и влязла в сила санкция е над 15 000 лева. Поради това лицензираният складодържател вече не изпълнява условията на чл.47, ал.1, т.5 от ЗАДС, където се посочва, че лицензиран складодържател може да бъде лице, което не е извършило тежко или повторно нарушение.

Наказателното постановление от септември 2016 г. е въз основа на акт за установяване на административно нарушение по описа на Митница Русе от април същата година. При анализ чрез системата БАЦИС и извършени допълнителни проверки, митническите служители установяват, че са нарушени процедурите по доставка на над 24,5 тона гориво за отопление, обложени с акцизна ставка 50 лева, спрямо действащото към момента на доставките законодателство. За пратки от първата половина на 2015 г., е установено, че са доставени на различен получател от отбелязания в документите. Т.е. лицензираният складодържател не разполага с надлежни документи, които да позволяват горивото да се обложи с намалена ставка.

Наказателното постановление е влязло в сила на 28.03.2018 г. след като  е потвърдено от две съдебни инстанции - районен и административен съд.

На основание чл.53, ал.3 от ЗАДС решенията, с които се отнемат и прекратяват лицензите, подлежат на предварително изпълнение. Те могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок  пред Административен съд - Русе.