По сигнал на Агенция "Митници" ОЛАФ разкри случай на неправомерно завършени транзитни операции


2018-06-06

 

Благодарение на активната работа на българската митническа администрация и по сигнал на Агенция „Митници" ОЛАФ разкри случай на неправомерно завършени транзитни декларации. В доклада на ОЛАФ се посочва, че по време на едно специфично разследване, ОЛАФ е проверил 110 транзитни декларации, докладвани от Агенция „Митници" в България, която е установила, че операции са били неправомерно завършени.

Транзитни операции са задействани в различни държави членки, като Полша, Унгария, Германия, Франция, Литва и Словакия. За всички тези операции, два български митнически пункта са посочени като получаващо митническо учреждение, с крайни получатели в Сърбия и Турция. Въпреки това, при проверка на тези български митнически пунктове, където стоките е трябвало да бъдат обработени, се установи, че нито превозните средства, нито стоките някога физически са представяни пред митница. По-нататъшни проверки разкриха, че в някои от случаите, неправомерното електронно обработване на операциите се е случило няколко часа след като операциите са били задействани, което е физически невъзможно, поради времето, необходимо за действителния превоз. В допълнение, българските митнически власти са информирани от сръбските и турските си колеги, че въпросните превозни средства никога физически не са влизали на територията на тези две страни. Неправомерното завършване на операциите е извършено чрез използване на зловреден софтуер, което е направило възможно дистанционно проникване в Българската система за управление на транзита.

Пълният текст на доклада на ОЛАФ можете да видите  тук:

https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/olaf-report_en

Прессъобщението на ОЛАФ можете да видите тук:

https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/06-06-2018/olaf-2017-major-investigations-put-end-complex-fraud-schemes_en