Публикувани са новите искания за суспендиране на митата


2018-11-07

На страницата на Агенция "Митници" са публикувани новите искания за суспендиране на митата, чието обсъждане започва в Европейската комисия от месец ноември. Те могат да бъдат консултирани в рубриката Митническа тарифа - подрубрика Автономни мерки за суспендиране на митата. Одобрените искания ще се прилагат от 01.07.2019г.

Български производители, които считат, че тези предложения ще накърнят икономическите им интереси могат да подадат възражения, като използват формуляр, чийто образец се намира в същата подрубрика. Срокът за подаване на възражения по нови искания е до 18.12.2018г. (в Агенция"Митници" - 08.12.2018г.), а по исканията за продължаване на мерките за суспендирания - до 13.11.2018г. (в Агенция"Митници" - 07.11.2018г.).

Коментари по исканията могат да бъдат направени до 18.12.2018г. за нови искания (в Агенция"Митници" - 08.12.2018г.) и до 13.11.2018г. за искания за продължаване на мерките (в Агенция"Митници" - 07.11.2018г.). За целта се използва формуляр за подаване на възражения.

Възраженията и коментарите по исканията за суспендиране на митата, придружени с необходимите мотивационни документи се подават по факс: 02 / 9859 4062.