Агенцията в цифри и факти

Статистика

 

Задържани цигари и тютюн, предназначени за нелегално разпространение, 2018-2019

Задържани цигари и тютюн, предназначени за нелегално разпространение - 2019-2020

Анализи

 

Анализ на приходите на Агенция "Митници" - първо полугодие 2018 г


Анализ на приходите от тютюневи изделия 2017 г

 

Отчети за дейността на Агенция "Митници"

 

Българските митници през 2019 г.

 

Българските митници през 2018 г


Българските митници през 2017 г


Българските митници през 2016 г

 

 Отчет за касово изпълнение на бюджета

 

 Във връзка чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за достъп до обществена информация Агенция "Митници" публикува ежемесечно данни за касовото изпълнение на бюджета на Агенция "Митници".


Отчет за касово изпълнение на бюджета- 2018

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - 2019 г

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - м 01-04 2020 г.

 

Показатели по отделните бюджетни програми в рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. разходи по области на политики и/или бюджетни програми по бюджета на Агенция "Митници" за 2020 г.

 

Плащания в СЕБРА, публикувани от първостепенния разпоредител, включително за второстепенните разпоредители  (данните за Агенция "Митници" се намират в съответната категория на интернет страницата на Министерство на финансите, подкатегория "Плащания в СЕБРА на ЦА и ВРБ към МФ" на съответната дата от календара)

 

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки и Обяснителна записка към отчета