Агенцията в цифри и факти

Статистика

 

Задържани цигари и тютюн, предназначени за нелегално разпространение, 2017-2018

 

Анализи

 

Анализ на приходите на Агенция "Митници" - първо полугодие 2018 г


Анализ на приходите от тютюневи изделия 2017 г

 

Отчети за дейността на Агенция "Митници"


Българските митници през 2017 г


Българските митници през 2016 г

 

 Отчет за касово изпълнение на бюджета

 

 Във връзка чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за достъп до обществена информация Агенция "Митници" публикува ежемесечно данни за касовото изпълнение на бюджета на Агенция "Митници".


Отчет за касово изпълнение на бюджета- м. 01-  11.2018