Z6_HQ8A1O82KOS620APO590BR0LD0
Z7_PPGAHG8009KI40QHSUDNO75VQ2
Z7_PPGAHG8009KI40QHSUDNO75VQ1
Z7_HQ8A1O82KOS620APO590BR0LD3
Агенцията в цифри и факти

 

Данни за приходите

 

Данни за касово изпълнение на приходите, администрирани от Агенция "Митници" - 2022 година

 

Данни за касово изпълнение на приходите, администрирани от Агенция "Митници" - 2021 година

 

Статистика

 

Задържани цигари и тютюн, предназначени за нелегално разпространение -  2018-2019

 

Задържани цигари и тютюн, предназначени за нелегално разпространение - 2019-2020

 

Задържани цигари и тютюн, предназначени за нелегално разпространение - 2020-2021

 

Задържани цигари и тютюн, предназначени за нелегално разпространение - 2021-2022

 

Анализи

 

Ново!  Резултати на Агенция "Митници" през 2021 г. (презентация)

 

Анализ на приходите на Агенция "Митници" - първо полугодие 2018 г


Анализ на приходите от тютюневи изделия 2017 г

 

Отчети за дейността на Агенция "Митници"

 

Българските митници през 2021 г.

 

Българсите митници през 2020 г.

 

Българските митници през 2019 г.

 

Българските митници през 2018 г


Българските митници през 2017 г


Българските митници през 2016 г

 

Годишен план Агенция "Митници"

 

Годишен план на Агенция "Митници" 2021 г.

 

Годишен план и отчет на Агенция "Митници" 2020 г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - 2018 г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 2019 г.

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - 2020 г.

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - 2021 г.

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - 2022 г.

 

Показатели по отделните бюджетни програми в рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. разходи по области на политики и/или бюджетни програми по бюджета на Агенция „Митници“ за 2020 г.

 

Плащания в СЕБРА, публикувани от първостепенния разпоредител, включително за второстепенните разпоредители  (данните за Агенция „Митници“ се намират в съответната категория на интернет страницата на Министерство на финансите, подкатегория „Плащания в СЕБРА на ЦА и ВРБ към МФ“ на съответната дата от календара)

 

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки и Обяснителна записка към отчета за 2021 г. 

 

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки и Обяснителна записка към отчета за 2022 г.

 

 

Във връзка чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за достъп до обществена информация Агенция "Митници" публикува ежемесечно данни за касовото изпълнение на бюджета на Агенция "Митници".