Z6_HQ8A1O82KGB3E0AHJND4P120Q6
Z7_HQ8A1O82KGB3E0AHJND4P12061

Мисия

Download Icon
Стратегически план на Агенция "Митници" 2007 - 2009г.
Дата на публикуване: 02.03.2018 17:01
Последна актуализация: 20.11.2022 18:02
Download Icon
Стратегия на Агенция "Митници" (2010-2013 г.)
Дата на публикуване: 02.03.2018 17:01
Последна актуализация: 20.11.2022 17:27
Download Icon
Стратегия на Агенция "Митници" (2014-2017 г.)
Дата на публикуване: 02.03.2018 17:02
Последна актуализация: 20.11.2022 17:58
Download Icon
Стратегия на Агенция "Митници" (2018-2020 г.)
Дата на публикуване: 23.08.2018 15:19
Последна актуализация: 20.11.2022 17:26
Download Icon
Стратегия на Агенция "Митници" (2021-2024 г.)
Дата на публикуване: 04.01.2021 11:17
Последна актуализация: 20.11.2022 18:08
Дата на публикуване: 15.01.2018 14:56
Последна актуализация: 20.11.2022 15:48