Обучение


Българската митническа администрация води политика на осигуряване развитието на потенциала и професионализма на митническите служители, поддържане на високо ниво на квалификацията, залагайки на тяхното обучение като основа за бъдещо кариерно развитие. Националният учебен център на Агенция "Митници" е дирекцията, която осъществява политиката по обучението на митническите служители.
 

Целеви групи на обучение

  • Новоназначени служители в митническата администрация
  • Митнически служители на експертна длъжност в различни сфери на 

митническата дейност, които се нуждаят от :
- Поддържащо обучение
- Подготовка за заемане на нова длъжност, изискваща специфични умения
• Митнически служители, назначени за първи път на ръководна длъжност


Видове обучение

  • Задължително обучение
  • Последващо специализирано обучение
  • Електронно обучение

 

Преподаватели
• Експерти и оперативни митнически служители с дългогодишен опит и задълбочени познания в областта на митническата дейност.
• Академични преподаватели от водещи университети и експерти от министерства и други ведомства.
 
Структура
• Национален учебен център (НУЦ) София
• Регионален учебен център Русе (РУЦ Русе)  
 

 

Актуална информация
В Програмата за обучение на служителите в Агенция "Митници" през 2016 г. на национално ниво се  предвижда да се проведат 112 семинари, курсове и работни срещи, част от които са представени както следва.

 

 

Контакти

Вижте контакти на Национален учебен център и Регионален учебен център - Русе.1