Контакти на Териториални дирекции

Териториална дирекция Югозападна

Електронна поща: TDYugozapadna@customs.bg

Телефон: 02/ 9859 4647

Координати на всички митнически учреждения в ТД Югозападна

 

 

Териториална дирекция Тракийска
Електронна поща: TD.Traciiska@customs.bg

Телефон: 032/60 60 60

Координати на всички митнически учреждения в ТД Тракийска

 

 

Териториална дирекция Южна морска

Електронна поща: TDYuzhnaMorska@customs.bg

Телефон: 056/ 876 101

Координати на всички митнически учреждения в ТД Южна морска

 

 

Териториална дирекция Северна Морска
Електронна поща: TDSevernamorska@customs.bg

Телефон: 052 689 402; 052 689 509

Координати на всички митнически учреждения в  ТД Северна морска

 


Териториална дирекция Дунавска

Електронна поща: TDDunavska@customs.bg

Телефон: 082/816-201; 082/816-231

Координати на всички митнически учреждения в ТД Дунавска

    

Още контакти на митнически учреждения можете да намерите в прикачения файл

Download Icon
Контакти на митническите учреждения