Контакти на Териториални дирекции

Териториална дирекция Митница София

Електронна поща: TDSofiaCustoms@customs.bg

Телефон: 02/ 9859 4647

Координати на всички митнически учреждения в ТД Митница София

 

 

Териториална дирекция Митница Пловдив
Електронна поща: TD.Mitnitsa.Plovdiv@customs.bg

Телефон: 032/60 60 60

Координати на всички митнически учреждения в ТД Митница Пловдив

 

 

Териториална дирекция Митница Бургас

Електронна поща: TDMitnica_Burgas@customs.bg

Телефон: 056/ 876 101

Координати на всички митнически учреждения в ТД Митница Бургас

 

 

Териториална дирекция Митница Варна
Електронна поща: TDMitnicavarna@customs.bg

Телефон: 052 689 402; 052 689 509

Координати на всички митнически учреждения в  ТД Митница Варна

 


Териториална дирекция Митница Русе

Електронна поща: TDMitnicaRuse@customs.bg

Телефон: 082/816-201; 082/816-231

Координати на всички митнически учреждения в ТД Митница Русе

    

Още контакти на митнически учреждения можете да намерите в прикачения файл. За по-добра видимост, моля използвайте опцията за увеличение на визуализацията на файла

Download Icon
Контакти на митническите учреждения