Координати на Електронни митници

Контакти с Агенция "Митници" по въпроси, свързани с електронни митници и с Е-Акцизи

Единна система за обслужване на клиентите на Агенция „Митници" - ServiceDesk.

Всички проблеми и въпроси, свързани с работата на информационните системи на Агенция "Митници", могат да бъдат подавани като заявки по следните начини:


1. На единния e-mail адрес:  ServiceDesk@customs.bg


2. На телефон : 02/9859 4980