Z6_HQ8A1O82K0D080AHLNU98F10A4
Z7_HQ8A1O82KGUFA0A98S0S0H0K74

Координати на Електронни митници

Контакти с Агенция "Митници" по въпроси, свързани с електронни митници и с Е-Акцизи

Единна система за обслужване на клиентите на Агенция „Митници" - ServiceDesk.

Всички проблеми и въпроси, свързани с работата на информационните системи на Агенция "Митници", могат да бъдат подавани като заявки по следните начини:


1. На единния e-mail адрес:  ServiceDesk@customs.bg

 

 

 

Дата на публикуване: 15.01.2018 11:09
Последна актуализация: 14.02.2023 14:25