Ръководство

 

Павел Тонев

Директор на Агенция "Митници"

 

кабинет на директора

Director@customs.bg  

02/9859-4443


 

Лъчезар Кръстев

Заместник-директор на Агенция "Митници"

02/9859-4201

 

Павел Геренски

Заместник-директор на Агенция "Митници"

02/9859-4101

 

Румен Данев

Заместник-директор на Агенция "Митници"

02/ 9859-4401

 

 


 

 

Главен секретар на Агенция "Митници"

 

Ирена Стаменова

Главен секретар на Агенция "Митници"

02/9859-4030

 


Кореспонденция до ръководството на Агенция "Митници" можете да изпращате и на адреса на Централно митническо управление (София 1202, ул."Георги С. Раковски" 47), както и на електронна поща: delovodstvo@customs.bg