Z6_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030LC3
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030LS6
Информация за граждани Информация за бизнеса Публични регистри Публични продажби Профил на купувача Информация за сайта Декларация за достъпност Антикорупция ИС РМС – Плащания Политика за защита на личните данни Достъп до обществена информация Aнкети Анкета 1 Aнкета 2 Обучение

Антикорупция

Превенцията и противодействието на корупцията е основен приоритет за Агенция „Митници", като се провежда политика на нулева толерантност към корупционни прояви на митнически служители.

В раздел „Антикорупция" са публикувани документи, свързани с дейностите и мерките, предприети в това направление. Тук са посочени и начините за подаване на сигнали за извършени неправомерни деяния на митнически служители. По всички такива сигнали, постъпили в Агенцията, и отговарящи на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс и на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, се извършва съответна проверка. В случай, че се установят данни за извършени неправомерни деяния от митнически служители, спрямо тях се предприемат нормативно регламентираните действия.


Сигнали за нарушения:

Сигнал за неправомерни деяния на митнически служители можете да податете на горещия телефон на Агенция "Митници" .

Сигнал за направомерни деяния на митнически служители можете да подадете в информационната система на Национален съвет за антикорупционни политики чрез попълване на интернет форма.

 

Документи

 

Декларация от Аруша

 

Кодекс за поведение на митническия служител (ЗМФ-109/09.02.2016 г.)


 
Правила за дейността на Инспектората на Агенция "Митници"

 

Правила за организация на работата с предложенията и сигналите в Агенция "Митници"

 

Планове и отчети

 

Антикорупционен план на Агенция "Митници" за 2024 година

 

Антикорупционен план на Агенция "Митници" за 2023 година и Информация от утвърдения от директора на Агенция "Митници" отчет за дейността на Инспектората по чл.46 от Закона за администрацията в Агенция "Митници" през 2023 година и Отчет на Антикорупционния план на Агенция "Митници" за 2023 г.

 

Антикорупционен план на Агенция "Митници" за 2022 г. и Информация от утвърдения от директора на Агенция "Митници" отчет за дейността  на Инспектората по чл.46 от Закона за администрацията в Агенция "Митници" през 2022 година и Отчет на Антикорупционния план на Агенция "Митници" за 2022 г.

 

Антикорупционен план на Агенция "Митници" за 2021 г. и Информация от утвърдения от директора на Агенция "Митници" отчет за дейността на Инспектората за 2021 г. и Отчет на Антикорупционния план на Агенция "Митници" за 2021 г.

 

Антикоруционен план на Агенция "Митници" за 2020 г. и Информация от утвърдения от директора на Агенция „Митници“ отчет за дейността на Инспектората за 2020 г. и Отчет на Антикорупционния план на Агенция „Митници“ за 2020 г.

 

 

Антикорупционен план на Агенция "Митници" за 2019 г ,  и  Информация от утвърдения от директора на Агенция "Митници" отчет за дейността на Инспектората за 2019 г. и Отчет на Антикорупционния план на Агенция "Митници" за 2019 г.

 


Антикорупционен план на Агенция "Митници" за 2018 г и Информация от утвърдения от директора на Агенция „Митници“ отчет за дейността на Инспектората през 2018 г.  и Отчет на Антикорупционния план на Агенция "Митници" за 2018 г.


Антикорупционен план на АМ за 2017 г. - отчет


Анкети

Анкетна карта - превенция на корупцията в областта на обществените поръчки
(можете да я изпратите по електронна поща или да я подадете на място в кутиите за коментари и сигнали в сградите на Агенция "Митници") или да попълните анкетата онлайн.

Дата на публикуване: 11.09.2018 14:42
Последна актуализация: 16.02.2024 15:05