Z6_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3CQ2
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C50
Събиране на оферта с обява Е-документи за поръчки, открити преди 01.10.2014 г. Кореспонденция с АОП Договори по чл. 14, ал. 5 Предварителни обявления Вътрешни правила Процедури до 31.12.2017г. Публични покани

Предварителни обявления

 

Предварително обявление ОПДУ, Дейност 2, № 32-269430/28.09.2016 г., публикувано на 03.10.2016 г.

Предварително обявление ОПДУ, Дейност 3, № 32-269437/28.09.2016 г., публикувано на 03.10.2016 г.

 


 

Предварителни обявления на АМ за 2016 г., публикувани в ОВ на ЕС.

 

Предварително обявление - услуги, № 32-199200/15.07.2016 г., публикувано на 16.07.2016 г.

Предварително обявление - услуги, № 32-199217/15.07.2016 г., публикувано на 16.07.2016 г.

Предварително обявление - доставки, № 32-56515/29.02.2016 г., публикувано на 01.03.2016 г.

Предварително обявление - услуги, № 32-56508/29.02.2016 г., публикувано на 01.03.2016 г.

 


 

Предварителни обявления на АМ за 2015 г., публикувани в ОВ на ЕС.

 

Предварително обявление - доставки 1, № 32-35449/26.02.2015 г., публикувано на 26.02.2015 г.

Предварително обявление - доставки 2, № 32-35899/26.02.2015 г., публикувано на 26.02.2015 г.

Предварително обявление - услуги, № 32-35480/26.02.2015 г., публикувано на 26.02.2015 г.

Предварително обявление - доставки, № 32-259182/04.12.2015 г., публикувано на 04.12.2015 г.

 


 

 

Предварителни обявления на АМ за 2015 г., публикувани на официалната страница на АОП.

 

Предварително обявление - услуги, № 32-35430/ 26.02.2015 г., публикувано на 26.02.2015 г.

Предварително обявление - строителство 1, №32-35463/26.02.2015 г.,публикувано на 26.02.2015 г.

Предварително обявление - строителство 2, №32-35463/26.02.2015 г.,публикувано на 26.02.2015г.

Дата на публикуване: 27.11.2018 18:46
Последна актуализация: 18.11.2022 02:16