Публикувана на: 04.02.2019
С предмет
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Въоръжена денонощна охрана на обекти, собственост на Митница Свиленград".


Номер в АМ:

Документите към процедурата, публикувани преди 31.12.2017 г. са достъпни на адрес  https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2015

 Документи, свързани с процедурата
04.02.2019 Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор 32-35357 от 04.02.2019 г