Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 03.12.2019
С предмет
"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Русе: 1. Адм. сграда на Митнически пункт гр. Силистра – ул. „Шишман” № 5, общ. Силистра; 2. Адм. помещения Пристанище гр. Силистра – ул. „Пристанищна” № 4, общ. Силистра"


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
03.12.2019 Документи към процедура

Обявление с рег. № 32-349223 от 03.12.2019 г. за приключване на договор за обществена поръчка