Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 05.11.2019
С предмет
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Русе: 1. Адм. сграда на Митница Русе – ул. „Липник” № 117, общ. Русе; 2. Адм. сграда на Митница Русе – пл. „Стамболийски” № 1, общ. Русе; 3. Регионален учебен център Русе – ул. „Байкал” № 6, общ. Русе; 4. ГКПП Дунав мост, Зона Изток – общ. Русе; 5. Почивна база с. Сандрово - общ. Русе.


Номер в АМ:

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от 3 години, за следните обекти на Митница Русе:

1. Адм. сграда на Митница Русе - ул. "Липник" № 117, община Русе

2. Адм. сграда на Митница Русе - пл. "Стамболийски" № 1, община Русе

3. Регионален учебен център в Русе - ул. "Байкал" № 6, община Русе

4. ГКПП Дунав мост, Зона Изток - община Русе

5. Почивна база, с. Сандрово - община Русе

 Документи, свързани с процедурата
05.11.2019 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-318505/05.11.2019 г.