Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 07.05.2021
С предмет
"Доставка на топлинна енергия за следния обект на Агенция „Митници": Митническо бюро Разград, ул. „Бели Лом" № 40, ет. 2, гр. Разград."


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
07.05.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-143477 от 07.05.2021 г.

 
11.05.2021 Обявление

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация  - поправка чрез обявление за изменение или допълнителна информация с рег. № 32-141756 от 05.05.2021 г.