Публикувана на: 10.02.2021
С предмет
"Доставка на топлинна енергия за следния обект на Агенция „Митници”: Митническо бюро Враца, ул. „Васил Кънчов” № 80, гр. Враца"


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
10.02.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-46805 от 10.02.2021 г.