Публикувана на: 10.03.2021
С предмет
"Доставка на топлинна енергия за следните обекти на Агенция "Митници": 1. ТМУ Русе, бул. "Липник" № 117; 2. РУЦ Русе, ул. "Байкал' № 6


Номер в АМ: 00334-2015-0039


Документи, свързани с процедурата
10.03.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор с рег. № 32-79498 от 10.03.2021 г.