Публикувана на: 22.04.2019
С предмет
"Доставка на автомобилни гуми"


Номер в АМ: 00334-2015-0045

"Доставка на автомобилни гуми"Документи, свързани с процедурата
22.04.2019 Обявление

Обявление № 32-121042/22.04.2019 г. за приключване на договор за обществена поръчка