Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 06.11.2019
С предмет
"Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Бургас"


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
06.11.2019 Допълнително споразумение № 32-315291

Допълнително споразумение № 32-315291 от 01.11.2019 г. към договор № 32-308063

 
03.12.2019 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-349237/03.12.2019 г.

 
21.04.2020 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 1 с рег. № 32-117376 от 21.04.2020 г.