Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 12.11.2019
С предмет
„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на ЦМУ, Митница Аерогара София и Митница Столична”


Номер в АМ:

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на ЦМУ, Митница Аерогара София и Митница СтоличнаДокументи, свързани с процедурата
12.11.2019 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение № 32-323989/11.11.2019 г. към договор № 32-227283 от 12.08.2016 г.

 
26.05.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор по обществена поръчка № 32-147376/26.05.2020 г.