Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 16.01.2020
С предмет
„ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА МИТНИЦА СВИЩОВ"


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
16.01.2020 Документи към процедура

Допълнително споразумение с рег. № 32-370450_20.12.2019 г. към Договор № 32-356032_20.12.2016 г.

 
26.06.2020 Документи към процедура

Допълнително споразумение рег. № 32-175062 от 19.06.2020 г. към Договор № 32-356032 от 20.12.2016 г.

 
21.12.2020 Документи към процедура

Допълнително споразумение, рег. № 32-375134 от 18.12.2020 г., към Договор, рег. № 32-356032/20.12.2016 г.

 
24.08.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-271156 от 24.08.2021 г.