Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 11.10.2019
С предмет
"Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Пловдив”


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
11.10.2019 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-294088 от 11.10.2019 г.

 
23.03.2020 Обявление приключил договор

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 2, рег. № 32-91763/23.03.2020 г.