Публикувана на: 08.07.2021
С предмет
Договаряне без предварително обявление Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от три години, за следните обекти на Митница Столична: 1. Митническо бюро Драгоман, ул. "Н. Вапцаров" № 7 - общ. Драгоман; 2. Митнически пункт Калотина - общ. Драгоман; 3. Почивна база Копривщица – ул. „Петко Кълев” № 15, общ. Копривщица.


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
08.07.2021 Документи към процедура

Обявление за приключил договор