Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 12.05.2021
С предмет
"Аутсорсинг на услуги за печат, копиране, сканиране и изпращане на факс в структурата на Агенция "Митници"


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
12.05.2021 Документи към процедура

Допълнително споразумение, рег. № 32-148951/12.05.2021 г. към Договор, рег. № 32-237518/24.08.2016 г.

 
12.08.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор