Публикувана на: 08.07.2021
С предмет
Открита процедура „Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Аерогара София "


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
08.07.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор