Публикувана на: 07.09.2021
С предмет
Открита процедура „Доставка на лицензи за правото на ползване на IBM InfoSphere Datastage”


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
07.09.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор