Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 07.09.2021
С предмет
Открита процедура „Доставка на лицензи за правото на ползване на IBM InfoSphere Datastage”


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
07.09.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор