Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 10.08.2020
С предмет
Открита процедура с предмет: „Доставка на апаратура за митническите лаборатории"


Номер в АМ: 00334-2016-0048


Документи, свързани с процедурата
10.08.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор, рег. № 32-232307/10.08.2020 г.

 
12.11.2020 ОБЯВЛЕНИЕ ПРИКЛЮЧВАНЕ

Обявление за приключване на договор, рег. 0 32-332047/12.11.2020 г. по обособена позиция № 2 

 
12.11.2020 ОБЯВЛЕНИЕ ПРИКЛЮЧВАНЕ

Обявление за приключване на договор, рег. № 32-332034/12.11.2020 г. по обособена позиция № 4