Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 19.03.2021
С предмет
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на бариери на ГКПП „Капитан Андреево", ГКПП „Дунав мост" и ГКПП „Силистра - шосе"


Номер в АМ: Р - 566


Документи, свързани с процедурата
19.03.2021 Документи към процедура

Обявление с рег. № 32-91306/19.03.2021 г. за приключване на договор за обществена поръчка