Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 19.06.2019
С предмет
Открита процедура с предмет: "Ремонт на фасадите на административната сграда на Агенция "Митници" в град Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1"


Номер в АМ: Р-230


Документи, свързани с процедурата
19.06.2019 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-179190/19.06.2019 г.