Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 28.09.2020
С предмет
Открита процедура с предмет: "Доставка на канцеларски материали"


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
28.09.2020 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение, рег. № 32-279358/25.09.2020 г. към Договор, рег. № 32-267329/27.09.2017 г.

 
05.01.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-2539 от 05.01.2020 г. (по Обособена позиция № 1)

 
22.03.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 2, рег. № 32-93509/22.03.2021 г.