Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 10.02.2021
С предмет
„Доставка на мрежово оборудване“


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
10.02.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-46792 от 10.02.2021 г.

 
10.02.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-46803 от 10.02.2021 г.