Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 25.07.2019
С предмет
„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на рентгенови системи, произведени от Smiths Heimann за инспекция на стоки и товари в моторни превозни средства"


Номер в АМ:

Договаряне без предварително обявление с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на рентгенови системи, произведени от Smiths Heimann за инспекция на стоки и товари в моторни превозни средства"Документи, свързани с процедурата
25.07.2019 Документи към процедура

Допълнително споразумение № 32-211036 от 18.07.2019 г. към договор № 32-199438 от 18.07.2017 г.

 
15.08.2019 Обявление 32-238186

Обявление № 32-238186 за приключване на договор за обществена поръчка

 
29.08.2019 Обявление за риключване на договор за обществена поръчка

Обявление с рег. № 32-251096 от 29.08.2019 г. за приключване на договор за обществена поръчка